Sundhedsambassadører fastholder fokus på ergonomi og sunde vaner

Arbejdspladsen er en oplagt ramme til at skabe sunde adfærdsændringer til gavn for arbejdsfællesskabet og medarbejdertrivslen.

 

Skab et bedre arbejdsmiljø med sundhedsambassadører

Ved at udvikle interne sundhedsambassadører kan virksomheden arbejde mere struktureret og målrettet med ergonomiske og sundhedsfremmende indsatser, der passer ind i medarbejdernes dagligdag.

Sundhedsambassadører er kollegaer, der ved simple tiltag løbende indarbejder gode og sunde vaner i dagligdagen, som gør det både nemmere og sjovere for medarbejderne at støtte hinanden og ændre adfærd sammen. Det er med andre ord sundhedsambassadørerne, der i praksis tager teten med sundhedsfremmende og ergonomisk forebyggende handlinger, også på de travle arbejdsdage.

Hvorfor arbejde med sundhedsambassadører?

• Strukturerede sundhedsindsatser målrettes forskellige medarbejdergrupper
• Forandringen skabes og fastholdes af engagerede medarbejdere
• Udvikling af egne medarbejdere som naturligt tænker sundhed og trivsel ind i en travl arbejdsdag
• Sundhedsfremmende tiltag udvikles og drives af kollegaer i øjenhøjde med resten af organisationen
• Bidrager til et sundt arbejdsmiljø og øget trivsel blandt alle medarbejdere
• Virksomheden arbejder strategisk med sundhedsfremme og fremstår som en ansvarlig arbejdsplads

Vi klæder jeres sundhedsambassadører

Det er afgørende, at sundhedsambassadørerne klædes på til at fungere som bindeled mellem ledelse og medarbejdergrupper i arbejdet med at fremme sundheden og trivslen på arbejdspladsen.
Vicuras tilbyder nu heldagskursus, der klæder sundhedsambassadørerne på til at indtage rollen og varetage de forskellige sundhedsfremmende indsatser i dagligdagen. Kurset målrettes virksomheden med inspiration og konkrete råd til ergonomi og nudging-strategier.

Kursusindhold
• Det brede sundhedsbegreb
• Motivation og kommunikation
• Sunde rammer på arbejdspladsen
• KRAMS faktorer (Kost, Rygning, Aktivitet, Motion, Stress)
• Strategisk sundhedsfremme og nudging-strategier
• Forandrings- og udviklingsprocesser
• Sundhedsambassadørens rolle og opgaver
• Konkrete indsatser og tiltag

Kursusdatoer i 2022
København, den 20. september
Aarhus, den 1. november
Odense, den 3. november
København, den 30. november

Pris
Prisen for to medarbejdere er 6.995 kr. inklusiv forplejning og materialer.

Tilmelding eller uddybende spørgsmål
For tilmelding eller uddybende spørgsmål skriv en mail til kursus@vicuras-bu.adresults.dk.

Underviser Christina Ferm

Underviser på kurset er Vicuras’ arbejdsmiljøkonsulent Christina Ferm, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Christina vejleder og rådgiver dagligt både medarbejdere, ledere og fagpersoner i sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen. Christina er uddannet Cand.San. i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.

Bliv kontaktet
Vil du høre mere?
Send en mail