Kursus om den hybride arbejdsplads

Hvilke konsekvenser har COVID-19 haft for fællesskabet og medarbejdertrivsel?

 

Fra tvunget hjemmearbejde til frie arbejdsrammer

Tvunget hjemmearbejde og isolation har været et ekstremt eksperiment på samfundsplan og har blandt andet haft negativ indvirkning på arbejdsfællesskabet og medarbejdernes mentale sundhed.

Det er derfor altafgørende, at vi tager ved lære af den tendens, vi har været vidne til under pandemien, når medarbejderne fremadrettet får mere fleksible arbejdsrammer med mulighed for at arbejde endnu mere hjemmefra i stedet for at møde fysisk ind på kontoret.

Kurset indeholder

Med afsæt i konsekvenser forårsaget af COVID-19 stiller workshoppen spørgsmålstegn til følgende:

• Hvordan sikrer vi det sociale fællesskab, vidensdeling og samarbejde, når arbejdspladsen bliver stedet, hvor medarbejderne mødes tilfældigt, og den uformelle kontakt og sparring går tabt?
• Hvordan tager vi imod nye medarbejdere og sørger for, at de bliver en del af fællesskabet?
• Hvordan understøtter vi medarbejdernes mentale sundhed, når de arbejder hjemme ved spisebordet uden faste rammer, og balancen mellem arbejdsliv og fritid bliver grænseløs?

Arbejdsmiljøkonsulent Christina Ferm stiller skarpt på ovenstående samtidig med, at hun kommer med anbefalinger til konkrete indsatser på arbejdspladsen.

 

Underviser Christina Ferm

Christina Ferm er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og vejleder og rådgiver dagligt både medarbejdere, ledere og fagpersoner i sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen. Christina er uddannet Cand.San i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier og har været ansat hos Vicuras siden 2020.

“Jeg har altid været meget optaget af sundhedsfremme og forebyggelse samt en sund livsstil på individ og gruppeniveau. At arbejde hos Vicuras ser jeg som en fantastisk mulighed for, at jeg ved hjælp af vedledning kan rådgive den enkelte medarbejder med oftest ganske få tiltag. Det er klart medvirkende til glade medarbejdere og øget trivsel!”
– Christina Ferm

Tilmelding eller uddybende spørgsmål

For tilmelding eller uddybende spørgsmål send en mail til kursus@vicuras-bu.adresults.dk.

 

Bliv kontaktet
Vil du høre mere?
Send en mail