APV (arbejdspladsvurdering) – et nemt redskab til at få styr på arbejdsmiljøet

Med en APV fra Vicuras kan I arbejde målrettet med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø

En APV er et nemt redskab til at sikre en sund og sikker arbejdsplads

Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV (arbejdspladsvurdering), som kortlægger alle virksomhedens arbejdsmiljøforhold og identificerer områder med behov for en øget indsats. APV’en skal også indeholde en handlingsplan, en såkaldt APV-handlingsplan med ansvarsområder.

En arbejdspladsvurdering fra Vicuras kortlægger arbejdsmiljøet og giver et indgående kendskab til jeres virksomhed sundheds- og sikkerhedsarbejde med henblik på at optimere arbejdsmiljøet, nedbringe arbejdsskader og sikre en bedre trivsel blandt medarbejderne.

 

Vi udarbejder APV til kontor, industri og andre brancher, herunder blandt andet kemisk APV og risikovurdering, der kortlægger korrekt håndtering af farlige kemiske stoffer på arbejdspladsen.

Sammen med APV’en modtager I også en handlingsplan, så I både får kendskab til, hvor problemerne er, hvordan i løser dem, hvem der har ansvaret, og hvornår I skal følge op.

Vi tilbyder ligeledes trivselsmålinger, der med fordel kan kombineres med en APV.

En APV er lovpligtig og skal indeholde?

Det er et lovkrav fra Arbejdstilsynet, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV minimum hvert 3. år, samt når der sker væsentlige ændringer i arbejdet, eller i den måde hvorpå arbejdet udføres. Alle virksomheder skal ligeledes en gang årligt opdatere den handlingsplan, der er udarbejdet sammen med APV’en.

En APV skal, ifølge Arbejdstilsynet, indeholde nedenstående elementer, som alle indgår i en APV fra Vicuras.

– Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
– Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
– Inddragelse af virksomhedens sygefravær
– Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en APV-handlingsplan
– Retningslinjer for opfølgning på APV-handlingsplan

Hvordan er processen for at udføre en APV (arbejdspladsvurdering)?

Indledende møde

Det aftales, hvordan den ønskede APV skal indrettes og forløbe hos virksomheden

Process

APV’en påbegyndes hos virksomheden og er typisk gennemført indenfor 4-5 uger

Godkendelse

APV’en bliver sendt til gennemgang og godkendelse hos virksomheden

Rapport

Virksomheden modtager rapport og handlingsplan senest 6-8 uger efter påbegyndelse

Udvalgte kunder

Vicuras samarbejder med en lang række virksomheder i Danmark, hvor vi hver dag yder vores services til virksomhedernes medarbejdere. Herunder ses et udsnit af de kunder, som vi samarbejder med

Læs flere referencer

Hvorfor en arbejdspladsvurdering fra Vicuras?

En veludført APV er et aktivt redskab på vejen til en sund og sikker arbejdsplads. Med Vicuras som HR-partner er I garanteret, at vi håndterer alle processer inden for arbejdspladsvurderingen.

Vi udarbejder et ledelsesværktøj og en APV-handlingsplan, som kan anvendes til strategisk opfølgning på de områder, hvor I som virksomhed kan have udfordringer og problematikker.

Få lavet en APV til jeres behov

En APV fra Vicuras er et vigtigt skridt på vejen til at forbedre arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. Vi sikrer, at APV-tjeklisten er grundigt gennemarbejdet, så I overholder APV-lovgivningen og sparer tid på et omfattende administrationsarbejde. I kan med fordel kombinere jeres arbejdspladsvurdering med en trivselsmåling, som vi også kan hjælpe med.

Hos Vicuras tilbyder vi tre forskellige metoder til udførelse af en arbejdspladsvurdering; en online APV, en online APV med personlige interviews og en samtalebaseret APV med fokusgrupper. Når I bestiller en APV til kontor, eller andre brancher, finder vi sammen den bedste løsning og metode til netop jer.

Bliv kontaktet
Vil du høre mere?
Send en mail