Persondatapolitik

Her på siden kan du læse Vicuras’ persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK (VICURAS)

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Vicuras Danmark A/S og Vicuras Sundhedscentre A/S (herefter samlet benævnt ”Vicuras) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

Denne persondatapolitik indeholder information om følgende:

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Videregivelse
 4. Samtykke
 5. Sletning af personoplysninger
 6. Sikkerhed
 7. Dine rettigheder og klageadgang
 8. Links til andre hjemmesider mv.
 9. Ændringer af persondatapolitikken
 10. Kontakt

 

Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler f.eks. følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer og arbejdsgiver.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan modtage behandlinger fra Vicuras. På Vicuras bookingportal vil det fremgå af de relevante formularer og samtykkeerklæringer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri.

Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke modtage den ønskede ydelse fra Vicuras. F.eks. har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

 

Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

 • Tilmelding til nyhedsmail: Formular udfyldning med navn samt e-mailadresse
 • Deltager i en konkurrence via hjemmesiden
 • Sender en forespørgsel, ansøgning, klage eller giver os feedback, eller i øvrigt giver personoplysninger til os via vicuras.dk eller på anden måde

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du til, at Vicuras behandler personoplysningerne, herunder at Vicuras:

 • Registrerer de personoplysninger, du afgiver
 • Registrerer oplysninger om de bestillinger og køb, du foretager på vicuras.dk og den tilhørende bookingportal

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere bestilte ydelser til dig samt hjælpe ved eventuelle spørgsmål i forbindelse med bestilling og levering mv.

Vicuras er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om dig som besøgende på vores hjemmeside og bookingportal.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Vicuras, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig til at opfylde de ydelser du bestiller/køber. F.eks. videregivelse af oplysninger til underleverandører m.fl.

Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Vicuras.

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på din computer. Desuden registreres din IP-adresse, hvorfra dit besøg foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en eventuel politiefterforskning.

 

Cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her

 

Videregivelse

Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan desuden ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af Vicuras vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

Herudover videregiver vi ikke dine personoplysninger til tredjeparter, ud over de parter som vi benytter til opbevaring af data. Disse parter behandler udelukkende oplysningerne på vores vegne, og må ikke anvende dem til eget formål. Vi anvender kun databehandlere i Danmark eller øvrige EU-lande.

 

Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside samt bestiller sundhedsfaglige behandlinger på vores bookingportal mv., indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud modtage de ydelser, som vi tilbyder.

 

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

Flertallet af behandlinger leveret af Vicuras er omfattet af Journalføringsbekendtgørelsen, og oplysninger opbevares altid i henhold til gældende lovgivning.

 

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

Dine rettigheder og klageadgang

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Vi vil slette eller rette forkerte personoplysninger eller personoplysninger, der blevet forældede siden indsamlingen.

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også altid indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
DK-1300 København K.
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

 

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens persondatapolitik og andre relevante politikker.

 

Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik som følge væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 

Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne persondatapolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Vicuras Danmark A/S og Vicuras Sundhedscentre A/S
Holmbladsgade 133
DK-2300 København S.
Telefon: 70 60 24 00
E-mail: kontakt@vicuras-bu.adresults.dk eller gdpr@vicuras-bu.adresults.dk

Persondatapolitikken er senest opdateret d. 28. august 2019.

Bliv kontaktet
Vil du høre mere?
Send en mail